Ilaasortaanermut akiliutit:
Meeqqat/inuusuttut 7 – 17 år: Qaammatit pingasut 100 kr. / Ukiumut 350 kr.
Inersimasut 18-miit ukiullik: Qaammatit pingasut 150 kr. / Ukiumut 550 kr.

Ilaasortat nutaat arfineq-marlunnik ukioqalereersimassapput


Sungiusarfiit:
(Minngortuunnguup Atuarfia eqaarsaartarfia)


AALLARTERLAAT:
Ataasinngorneq 18.00 – 19.00
Tallimanngorneq 17.00-18.00

QALIPAATILLIK:
Ataasinngorneq 19.00 – 20.00
Tallimanngorneq 18.00-20.00

SUNGIUSAQATIGIINNEQ (aallarterlaat minillugit)
Pingasunngorneq 18.00-20.00


Sungiusaasut:
Johannes Reimer, Master 7. dan
Lars Lennert Abelsen, 4. dan
Karina Lennert Abelsen, 1. dan
Nukannguaq G. Lennert, 1. dan


Siulersuisut:
Siulittaasoq:             Vivi G. Lennert (mobil: 526101)
Siulittaasup tullia: Kirsten H. Jensen
Aningaaserisoq:     Palle Lennert
Allatsi:                       Lena Reimer
Ilaasortaq:              Benedikte Berthelsen

Adresse: Box 478, 3911 Sisimiut

Facebook