Træningstider:

Mandag 16.00-18.00 Børn

Tirsdag 17.00-19.00 Voksne

Torsdag 16.15-18.00 Børn

Fredag mini turnering, alle

Lørdag 16.00-18.00

 

Bestyrelse:

Formand Karl Larsen V dan GL-5-6 In. inst.nr. 1598 plaque nr. 7404

Næstformand Edith F. Larsen

Kassér Angerla Kielsen Olsen

Sekretær Paninnguaq Tittusen Kielsen

Best. medlem Ulloriannguaq Ottosen 3 dan GL-3-21

Suppleant Naja Fly

Suppleant Else K. Olsen

 

Trænere:

Chef træner Karl Larsen V dan

Ulloriannguaq Ottosen III dan

Naja Fly II dan